blog.johanka.net

Open source pro překladatele (OmegaT)

My překladatelé už jsme taková zvídavá, kreativní zvířátka a děsí nás rutina, takže se vyhýbáme bezduchému opakování, jak to jen jde. Existuje dokonce celé odvětví podnikání, které nám v tom pomáhá a zabývá se vývojem a prodejem nástrojů pro počítačem podporovaný překlad (nástroje CAT nebo též překladatelské paměti).

Počítačem podporovaný překlad se zásadně liší od strojového překladu, kdy program na základě podobnosti sám vybírá překladové ekvivalenty z databáze dvojjazyčných textů. Nástroje CAT fungují na principu dvou paralelních textů (originálu a překladu) postavených vedle sebe a rozdělených na uživatelem definované segmenty, což jsou obvykle jednotlivé věty, mohou to však být i odstavce nebo lokalizační segmenty - útržky textu, které lze vyjmout ze softwarového kódu a přeložit do jiných jazyků. Kdykoliv jako překladatelé pracujete s podobným textem, jaký už přeložen byl, třeba s aktualizovanou verzí smlouvy nebo uživatelské příručky, nástroje CAT jsou vašimi pomocníky.

OmegaT je alternativou komerčních aplikací počítačem podporovaného překladu a existuje ve verzích pro různé operační systémy. Můžete si ji stáhnout z webových stránek projektu, kde naleznete i uživatelskou příručku a další podrobné návody pro práci s touto velmi jednoduchou a praktickou aplikací, vše dostupné zdarma. Verze pro Linux je ke stažení v podobě zkomprimovaného souboru tar, který rozbalíte takto

tar -xvf OmegaT*

Příkazem

tar -tf OmegaT*

si můžete nechat zobrazit obsah souboru.

Z webu OmegaT si stáhněte doporučenou (stabilní) verzi programu, rozbalte jej výše uvedeným příkazem kdekoliv na vašem počítači a přečtěte si instrukce v souboru Readme, kde najdete detailně popsaný postup, jak program instalovat v různých operačních systémech. Na Linuxu můžete zadat v Terminálu

./linux-install.sh <enter>

(jste-li ve stejném adresáři) a následně stisknout kombinaci kláves Alt+F2 (nebo Alt+Fn+F2, pokud používáte notebook). Do políčka, které se vám právě otevřelo, zadáte název programu - omegat. To by mělo stačit.

Otevře se vám okno programu. Když kliknete na Projekt a zvolíte Nový (Ctrl+Shift+N), budete dotázáni na jazyk zdrojového a cílového textu, zda si přejete segmentaci na úrovni jednotlivých vět a několik dalších nastavení. Uvidíte zde umístění zdrojových a cílových souborů i souborů slovníků a překladových pamětí (.tmx). Nemusíte zatím nic přidávat. Klikněte na OK vpravo dole. Když jste nyní úspěšně vytvořili překladatelský projekt, můžete do jeho složek vložit soubory, jež se mají překládat, i soubory .tmx - překladové paměti, které mají podobu paralelních textů ve dvou jazycích a na jejichž základě vám program bude nabízet překladové ekvivalenty. Zdrojový text, rozčleněný na jednotlivé segmenty, se vám zobrazí v levém panelu aplikace. Text překladu zadáváte přímo do každého aktivního segmentu. Navrhované ekvivalenty na základě podobnosti s dříve přeloženými segmenty nebo s hotovými překlady v souborech překladové paměti se budou zobrazovat v panelu vpravo. Mezi jednotlivými segmenty se můžete pohybovat pomocí klávesové zkratky Ctrl+U nebo prostým dvojklikem na zvolený segment. Program se postará o terminologickou návaznost, ušetří vám nadbytečné úhozy do klávesnice a nebudete muset znovu vymýšlet překladatelská řešení náročnějších pasáží.

Na použitelnost nástrojů CAT k tomu či onomu účelu pochopitelně existují různé názory. Já jsem v zásadě stoupencem jejich využití všude tam, kde představují výraznou úsporu času a energie. Za OmegaT navíc nic neplatíte, pokud samozřejmě nechcete jeho tvůrcům vyjádřit poděkování a podpořit jejich projekt i finančně.

copy left Johanka Piskovská, 2020