blog.johanka.net

Na úvod k příkazové řádce (cat, alias, grep)

Pokud jste si nechali vypsat obsah svého domovského adresáře, jistě jste si všimli, že se v něm nachází hned několik skrytých souborů a složek. Jedná se většinou o různá programová nastavení, která se vytvoří automaticky, když daný program poprvé použijete. Pokud byste si je omylem smazali, většinou se nic nestane, prostě se vytvoří znovu a vy přijdete pouze o svá nastavení.

Když už jsme v domovském adresáři, pojďme se podívat, jak se dá v Terminálu (příkazové řádce) zobrazit obsah textového souboru. Použijeme k tomu příkaz cat:

cat .bashrc

Zobrazí se vám obsah souboru, jehož prostřednictvím si zkušenější uživatelé mohou upravit nastavení příkazové řádky.

Tímto způsobem si můžete prohlédnout všechny systémové soubory, aniž byste je museli otevírat v externí aplikaci. I to je samozřejmě možné, stačí zadat

xed vámizvolenýsoubor.txt

a soubor se vám otevře v okně textového editoru. (Pokud nepoužíváte Cinnamon a Mint, nahraďte si xed libovolným jiným editorem.)

Textové soubory je samozřejmě možné editovat přímo v příkazové řádce. Není to však zrovna moc pohodlný způsob, a nebudu se jím tudíž na tomto místě zabývat.

Když textový editor zavřete, budete se nacházet zpátky v příkazové řádce. Zadejte (ve svém domovském adresáři)

grep alias .bashrc

Nechali jste si příkazem grep vypsat pouze ty řádky v souboru .bashrc, které obsahují výraz "alias". Příkazem grep můžete takto prohledat kterýkoliv soubor nebo skupinu souborů. Když např. zadáte

grep alias .bash*

(kde * zastupuje libovolný znak), systém prohledá všechny skryté soubory v tomto adresáři, jejichž název začíná na ".bash".

Podívejme se nyní, jak vlastně aliasy fungují. Když budete některé příkazy používat častěji (protože jste zjistili, že tímto způsobem dosáhnete žádoucího výsledku pohodlněji než za pomoci grafického rozhraní) a budete si chtít ušetřit čas (nebo se vyvarovat omylů), můžete si vytvořit zkratku. Podobnou jako ty, které jsme si před chvílí nechali ukázat ve výpisu ze souboru .bashrc.

ll

je zkratka, takže kdykoliv budete chtít kompletní výpis adresáře se všemi skytými soubory, stačí zadat ll. Do souboru .bashrc si takto můžete přidat další zkratky nebo si založit vlastní soubor .bash_aliases a upravit jej v textovém editoru. (Nepoužívejte k tomuto účelu LibreOffice.) Přímo v příkazové řádce můžete aliasy přidat do souboru takto

echo "alias rm='rm -i'" >> .bashrc

eventuálně

echo "alias rm='rm -i'" >> .bash_aliases

(Když zadáte totéž s jedním > , vkládaný obsah přepíše obsah původní.)

Příkazem cat si ověříte, že se soubor aktualizoval.

cat .bashrc

Systém se vás teď pokaždé zeptá, zda si dané soubory nebo složky opravdu přejete smazat.

Podobným způsobem lze k existujícím souborům připojovat výstupy libovolného příkazu, nebo je vkládat do samostatných souborů. Když ve svém domovském adresáři zadáte

ls -la > Plocha/soubor.txt

kompletní výpis adresáře se zkopíruje do vámi určeného souboru. Soubor se při zadání příkazu vytvoří automaticky, nemusíte jej tedy mít připravený předem.

V následujícím článečku si představíme pár dalších základních příkazů. Pokud jsem vás doposud neodradila, můžete se těšit, že nejpozději do konce tohoto roku budete umět vytvářet vlastní jednoduché skripty v bashi. Zautomatizujete si tak na svém počítači opakované úkony a budete mít v novém roce více volného času a méně stresu. :-)

copy left Johanka Piskovská, 2020